KNIHY

V tejto časti nájdete knihy, ktoré sa priamo alebo nepriamo dotýkajú environmentálnej problematiky.
Zverejňujeme len tie knihy, ktoré prešli našimi rukami, preto sa bude zoznam neustále rozrastať. Rovnako tu nájdete aj krátke popisy k jednotlivým knihám, ktoré postupne budeme pridávať. Ak popis nemáme pripravený, odkaz je nastavený na kníhkupectvo, aby ste mali uľahčený prístup k tomu, o čom daná kniha je.

Ku všetkým knihám sa snažíme pristupovať kriticky a viesť s autormi dialóg. Nie je to však znak našej nespokojnosti, skôr naopak – všetky knihy, ktoré spomíname (a ešte spomenieme) určite stoja za prečítanie.

Želáme Vám príjemné a podnetné čítanie.