Populárna literatúra

Nájsť meno Aldousa Huxleyho na stránkach venovaných vegánstvu a ekológii môže byť trochu nezvyčajné. Prečo sme ho sem teda dali? Čím viac kníh človek číta (alebo čím viac sa všeobecne vzdeláva), tým viac sa mu svet javí ako jedno tkanivo – napriek tomu, že je život nesmierne diferencovaný, rozmanitý a rôznorodý, vždy sme schopní nájsť niečo, čo identifikujeme ako jednotu spájajúcu veci, ktorými sa momentálne zaoberáme; či už na báze intuície, pocitov alebo rozumom prevádzanej analýzy. Huxleyho knihu by sme mohli označiť za jedno z týchto „spojív“.

V prvej časti knihy Brány vnímaní sa nám snaží opísať svoje pocity z požitia halucinogénu zvaného meskalín. Rozhodne nie sme zástankyňami užívania drog, avšak nemôžeme poprieť, že najmä výskum halucinogénov mal veľký vplyv na vývoj psychoterapie a pravdepodobne sa v ňom stále skrýva značný potenciál. Jedným z dôvodov je napríklad ten, že Huxleymu, ako aj mnohým ostatným, sa svet v danej chvíli javil nesmierne živý a plný, jediné, čo bol schopný vnímať, bola vnútorná podstata vecí, ktorá nám v bežnom živote zostáva rôznych dôvodov mnohokrát skrytá. Práve odhaľovanie akejsi vnútornej hodnoty vecí je vodítkom k citlivosti voči svetu, voči rôznym formám života, ktoré ho obývajú, pričom nemáme na mysli len veci „živé“ – ako ich zvykneme označovať, ale všetko, čo v prírode môžeme nájsť.

V druhej častí knihy nazvanej Nebe a peklo sa snaží docieliť rovnakého stavu „zmeneného vedomia“ bez užitia akejkoľvek drogy. Popisuje spôsoby, ktoré by sme mohli nájsť napr. v rôznych náboženských praktikách, hoci je rozumnejšie spájať si ich s nejakou zámernou činnosťou, ktorú vedome kontrolujeme v snahe naplniť stanovený cieľ – v tomto prípade dosiahnutie určitého stavu vedomia, ktoré sa líši od nášho bežného prežívania.

Aldous Huxley je rozhodne veľmi zaujímavým a inšpiratívnym autorom, ktorého diela dokážu prehovárať k človeku viacznačne, na rôznych úrovniach jeho prežívania. Napriek tomu, že niektoré pasáže knihy môžu byť písané trochu náročnejšie (filozofickejšie), myslíme si, že ide o dielo, ktoré sa oplatí prečítať, nielen z environmentálneho hľadiska.

Kniha je dostupná tu: Kúpiť  

Viac o knihe na Martinus.sk

Český filozof Erazim Kohák pôsobil ako pedagóg na Bostonskej univerzite v USA a študoval na známej Yale University. Neskôr sa vrátil do Českej republiky, kde prednášal na Karlovej univerzite a vydal niekoľko skvelých kníh, Zelená svatozářje jednou z nich.

Ku Kohákovi máme obe veľmi osobný vzťah – jednak preto, že je to nesmierne charizmatický človek a tiež preto, že z jeho písania okamžite cítite ako veľmi ekológiou žije. Je mnoho autorov, ktorí dokázali na túto tematiku napísať skvelé knihy, avšak často sa stáva, že narazíte na veľkú priepasť medzi tým čo píšu, a tým čo žijú. V tomto je Kohák absolútne úprimný a autentický a nebráni sa ani miernej sentimentálnosti. Kniha Zelená svatozář je výborným „začiatočným“ textom, v podstate učebnicovo (avšak veľmi pútavo) písaná – predstavuje zásadné environmentálne koncepcie, z ktorých vychádzajú aj súčasné tendencie trvalo udržateľného rozvoja a spolužitia človeka s prírodou. Ide o knihu, ku ktorej sa rozhodne budete často vracať, ako aj my (či už pri písaní nejakej práce, alebo len tak, z dôvodu jej inšpiratívnosti).

*Novšie vydanie knihy, doplnené napr. o Kohákov milý a osobný záver, je dostupné aj tu:

Kúpiť   

Hane Librovej by sme mohli povedať, že je dokonalým príkladom toho, akých vedcov/aké vedkyne dnes potrebujeme – narážam na prepojenie prírodovedného a humanitného vzdelania. Librová je vyštudovanou biologičkou a zároveň sociologičkou prednášajúcou na Masarykovej univerzite v Brne (Fakulta sociálních studií).

V 90. rokoch vydala publikáciu s názvom Pestří a zelení, v ktorej skúmala možnosti života mimo mesta, v čo najväčšom súlade s prírodou. Jej výskumnú vzorku tvorilo niekoľko českých rodín, ktoré sa pre podobnú zmenu rozhodli. Knihu Vlažní a váhaví by sme mohli označiť za jej pokračovanie, v ktorom skúma do akej miery sa dá žiť ekologicky aj v mestskom prostredí, resp. aj v tom prípade, že nie ste zrovna „prírodným typom“ a preferujete isté výhody, ktoré mestský život ponúka. V podstate ide o knihu, ktorá je ešte aj dnes, s odstupom niekoľkých rokov, veľmi aktuálna, keďže reflektuje pomerne nový ekologický životný štýl mestského človeka. Kniha rozhodne má čo ponúknuť novým eko-nadšencom, ako aj ostrieľaným odhodlancom, nakoľko rieši mnohé z bežných životných situácií, napr. problémy spojené s nakupovaním oblečenia, stravou, či transportom.

*Kniha je momentálne všade vypredaná, avšak nedávno autorke vyšlo ďalšie „pokračovanie“ s názvom Věrní a rozumní, ktoré nájdete aj tu:

Kúpiť