O VEGÁLNIČKU

Vegánstvo sa za posledné roky stáva čoraz populárnejšie, ak aj nie v zmysle priameho praktikovania, minimálne sa o ňom veľmi často vyskytujú zmienky v médiách a na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že nejde o všeobecne uznávaný spôsob stravovania v západnej kultúre, zaujíma sa oň čoraz väčšie množstvo ľudí z najrôznejších dôvodov: etické, zdravotné, ekologické/environmentálne, trendové… Pre nás, zakladateľky tohto webu, je vegánstvo vyjadrením osobného postoja, ktorý v sebe zahŕňa všetky uvedené dôvody (snáď len s výnimkou momentálnej trendovosti).

Vegánstvo nie je len vybraným stravovacím návykom, hoci sa manifestuje najmä cez stravu. Ide o nesmierne komplexný koncept reflektujúci našu realitu, ktorý má omnoho bližšie k filozofii (v zmysle humanitnej vedy), ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Skutočné vegánstvo je o neustálej potrebe vzdelávať sa a o rozširovaní svojho „balíka poznania“, čo sa nedá docieliť inak, ako zbieraním čo najväčšieho množstva informácií z rôznych oblastí vedy, techniky, ale tiež vlastných skúseností a vnútorného prežívania. Viac ako životný štýl, je to podľa nás osobný postoj – teda niečo, čo úzko a nemenne súvisí s našou osobnosťou, čo je našou súčasťou, prejavom osobného uvažovania a prístupu k svetu ako takému.

Vegálniček nie je food blogom, hoci na ňom nájdete množstvo tipov na prípravu jedál alebo hotových receptov. Napriek tomu, že aj my často čerpáme inšpiráciu z podobných stránok, Vegálničkom chceme vyplniť viditeľnú medzeru v komplexnom chápaní vegánstva. Snažíme sa zdôrazňovať neoddeliteľnosť ekologickej, etickej a tiež zdravotnej roviny ako dôležitých aspektov, z ktorých sa vegánstvo skladá a bez ktorých nemôže dlhodobo funkčne fungovať. Ak by sme teda mali Vegálniček niekam zaradiť, pravdepodobne by to bola oblasť vzdelávania. Našim cieľom je vytvárať web so serióznym obsahom, ktorý je objektívny, ale nie striktne vedecký, preto sa snažíme zdieľať aj mnohé z našich osobných skúseností. Inak povedané, chceme, aby ste na našom webe našli informácie o teoretickom pozadí vegánstva, ako aj spôsob ich praktického využitia.

Budeme rady, ak nám dáte vedieť, čo sa vám páči a čo vám tu naopak chýba, aby sme pre Vás dokázali vytvárať čo najlepší obsah, ktorý reaguje na aktuálne problémy a tiež potreby dnešného človeka.

Prajeme vám príjemné čítanie.

  Miroslava & Scarlett