O nás

Za Vegálničkom stoja 2 osoby – Miroslava a Scarlett. Spoločne tvoríme a premýšľame obsah, ako aj vizuál a technické fungovanie webu. Rady varíme, čítame, píšeme, fotíme a diskutujeme o najrôznejších problémoch. Od októbra 2017 žijeme v Edinburghu a venujeme sa našej IT firme NoIdentity.

V júli 2010 som zo dňa na deň prestala konzumovať mäso. Práve tento moment bol spúšťačom záujmu o environmentálnu a vegánsku problematiku. Počas môjho štúdia som absolvovala kurzy s environmentálnou problematikou (Environmentálna etika u prof. Zlatici Plašienkovej a Základné smery environmentalizmu u doc. Ivana Dubničku), avšak hlbšie som môj záujem na akademickej pôde nepretavovala. Pre mňa to bol aspekt, ktorý treba žiť a rozvíjať každodennou činnosťou, ale bez neustáleho vzdelávania to nejde. Aj z tohto dôvodu vznikol Vegálniček v dnešnej podobe.
S myšlienkou Vegálničku som sa začala pohrávať začiatkom roku 2011 – vtedy vznikol pre pár ľudí, ako inšpirácia v stravovaní (aj z toho vznikol názov vegánstvo+jedálniček). Ako odišiel záujem malej hŕstky ľudí, pre ktorých bol vytvorený, odišiel aj Vegálniček, ale myšlienka jeho obnovenia a rozšírenia vo mne bola stále.

S environmentálnou problematikou som sa po prvýkrát stretla na strednej škole v rámci projektu Zelená škola. Vďaka nemu som mala možnosť navštíviť známu eko-komunitu na Zaježovej – krásna príroda, neľahko dostupná lokalita, skvelé aktivity a navyše vegetariánska strava. Oba razy sa mi odtiaľ veľmi ťažko odchádzalo, no nemôžem povedať, že by som podobnému životu v danom veku prepadla. Napriek tomu, že to pár rokov trvalo, našla som si vlastnú cestu k ekológii cez štúdium filozofie. Následne som išla študovať kulturológiu na UK v Bratislave, kde sa vďaka novým poznatkom a impulzom začal môj záujem o environmentálnu problematiku ešte viac prehlbovať. Napokon som sa tejto téme venovala aj vo svojej bakalárskej práci, kde som skúmala vzťah prírody a kultúry z pohľadu antropocentrizmu. V štúdiu by som neskôr rada pokračovala v zahraničí, momentálne sa však chcem niečo priučiť v oblasti organického pestovania a vzdelávať sa trochu iným, ako akademickým spôsobom.