[vc_row 0=”” full_width=”stretch_row”][vc_column][vc_column_text 0=””] 

Český biológ a filozof Stanislav Komárek je nesmierne všestranným autorom, ktorý dokáže bravúrne prepájať poznatky z prírodných a humanitných vied. Napísal množstvo odborných kníh, ale tiež esejí a prispieval do niekoľkých časopisov. Momentálne zastáva pozíciu profesora filozofie a dejín prírodných vied na Karlovej univerzite (Prírodovedecká fakulta), avšak niekoľko rokov pôsobil v Rakúsku na Viedenskej univerzite. Do značnej miery prispieva k popularizácii vedy a vyznačuje sa talentom popísať zložité javy pomerne jednoducho a pútavo.

Kniha Příroda a kultura je zaujímavá už svojim názvom. V bežnom živote si mnohé skutočnosti neuvedomujeme, alebo sa nad nimi jednoducho nepozastavujeme, medzi tieto patrí aj vzťah prírody a kultúry a jeho polarita. Komárek sa v danej publikáciu snaží zbúrať všetky mýty o dualite života v jeho prírodnej a kultúrnej podobe, pričom plynulo prechádza z jedného vedného oboru do druhého s cieľom poukázať ne neoddeliteľnú prepojenosť každého jedného javu, ktorý je v prírode ako aj v ľudskom prežívaní a správaní prítomný. Narába s poznatkami z psychológie (napr. C. G. Jung), evolučnej biológie (Ch. Darwin), etológie (A. Portman, K. Lorenz), sociobiológie (E. O. Wilson), ale tiež filozofie (napr. I. Kant a mnohí iní), vďaka ktorým dokážeme lepšie porozumieť sebe, ako aj vlastnému miestu v prírode a tiež paradoxom prítomným v našom každodennom prežívaní. Ide o knihu, ktorá okrem iného poukazuje aj na omnoho väčšiu podobnosť zvierat a ľudí, než sme mnohokrát ochotní pripustiť, a to i napriek tomu, že len v tomto prípade sme schopní sa na svet pozrieť ako na celok predstavujúci fascinujúco krásnu jednotu.

© Miroslava & Scarlett[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]