WWOOFing alebo ako cestovať lacno a plnohodnotne

wwoof
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Žijeme v dobe, kedy sú možnosti cestovania takmer neobmedzené, jediným problémom (a nie zrovna zanedbateľným) sú zväčša financie. Vedeli sme, že chceme cestovať, no zároveň nám bolo jasné, že na to, aby sme si dokázali zaplatiť stravu, ubytovanie a dopravu na tri plánované mesiace, museli by sme šetriť aspoň dva roky. Preto sme sa rozhodli hľadať spôsoby ako čo najviac minimalizovať naše výdavky – riešením sa stalo dobrovoľníctvo. Existuje niekoľko celosvetovo pôsobiacich organizácií (alebo skôr internetových portálov), ktoré združujú a prepájajú “hostí” a cestovateľov, medzi najznámejšie patrí WWOOF, Workaway a HelpX. Napriek tomu, že medzi nimi jestvujú mierne odlišnosti, princíp je rovnaký – zaregistrovať sa (za malý poplatok), zadať kľúčové slová (krajinu, oblasť, špecifiká pomoci a iné požiadavky) a vybrať si spomedzi zoznamu hostí. Práca by vám nemala zabrať viac ako päť či šesť hodín denne (plus dva voľné dni – podľa dohody) pričom “odmenou” by malo byť ubytovanie a strava.

Momentálne cestujeme cez WWOOF, ktorého činnosť je sústredená výlučne na pomoc na organických farmách. Napriek tomu, že väčšina ľudí si pod cestovaním predstaví miesto čo najviac vzdialené od ich obydlia, my sme sa rozhodli pre Rakúsko. Dôvodov bolo niekoľko, no medzi hlavné patrili: cestovať čo najviac ekologicky – vlakmi, zdokonaliť sa v nemčine, možnosť cestovať bezproblémovo s bicyklami, konečne si poriadne pozrieť a preskúmať rakúsku krajinu (keďže k nej máme silný vzťah) a najmä populárnosť vegánstva v týchto končinách. Jedinou našou požiadavkou bolo, aby sa na farme nenachádzali žiadne hospodárske zvieratá.

Naša prvá voľba padla na komunitnú eko-farmu Alluna nachádzajúcu sa v horách s veľkým pozemkom a ešte väčšími možnosťami vzdelávania sa a sebarealizácie. Komunitný život je náročný, vyžaduje si veľa sebazaprenia a tolerancie, rovnako ako odhodlanie deliť sa takmer o všetko (počnúc súkromím a končiac potravinami). Napriek tomu sme sa rozhodli dať tomu šancu – čím viac ľudí okolo seba máte, tým väčšia je šanca, že sa naučíte množstvo nových vecí. A vzhľadom na to, že my sme nemali takmer žiadne praktické (farmárske) skúsenosti, možností učiť sa bolo naozaj dosť.

Napriek tomu, že život v dokonalej prírode a samote je skvelý, zažili sme niekoľko šokov. Museli sme sa vzdať nášho zvyku plánovať si jednotlivé úlohy a deliť podľa nich ostatné činnosti dňa. Farma, na ktorej sa nachádzame funguje inak – všetci tu žijú niekde na pomedzí individuality a komunity, riešia vlastné úlohy, no zároveň očakávajú pomoc od ostatných členov. Našou prvou (a stále pretrvávajúcou úlohou) teda bolo naučiť sa fungovať v novom systéme a rozpoznávať príležitosti práce. Ráno vyjdeme von, pozrieme sa po okolí a uvažujeme, čo by sa dalo vylepšiť, postaviť, opraviť, kultivovať. Záhrada je však každý deň istotou – burine sa za každých podmienok darí nepretržite rásť. Oblasť pestovania a kultivácie plodín je navyše niečím, v čom by sme sa rady dovzdelávali. Za tých pár dní, ktoré sme na farme zatiaľ strávili, sme sa naučili mnoho cenných poznatkov – napr. že burina nie je výlučným nepriateľom. Rovnako sme si však všimli mnohé nedostatky, ktoré dokazujú, že viesť svedomitý ekologický život nie je možné bez neustáleho vzdelávania sa. Nejestvuje teoretický a praktický svet, oba sú navzájom prepojené, resp. jedno predpokladá druhé.

Po prvom týždni na farme môžeme konštatovať, že život v meste nie je taký zhýralí, nezodpovedný a bezočivý voči prírode ako sa mnoho krát tvrdí. Možno práve preto, že sú ľudia v meste častejšie (a citeľnejšie) konfrontovaní s dopadmi ekologickej krízy, ich prístup k životnému prostrediu môže byť mnoho krát oveľa zodpovednejší a svedomitejší. Ide o zdanlivo zanedbateľné drobnosti ako triedenie odpadu, kompostovanie, opätovné využívanie najrôznejších vecí alebo snaha nežiť v nadbytku (nehromadiť množstvo vecí), ktoré sa nám na mieste nášho momentálneho pobytu nezdajú byť dôsledne prepracované a najmä žité.

Napriek negatívam, ktoré sme pre ich závažnosť nemohli opomenúť, je však život na farme skvelou skúsenosťou. Každý deň je iný, práca sa líši, vzduch je čerstvý a čistý, takmer vôbec tu nejestvuje stres a je tu množstvo ochotných a milých ľudí. Hoci to môže znieť ako totálne klišé, človek sa tu napriek náročnej fyzickej práci cíti šťastne a oddýchnuto. Ak teda máte chuť cestovať a čo najlepšie pri tom spoznávať kultúru danej krajiny alebo oblasti, WWOOFing je skvelou príležitosťou.

Odoberať novinky